Ценности

  • Отговорност към поетите ангажименти;
  • Професионализъм и качество в реализирането на проектите;
  • Откритост и честност в общуването;
  • Находчивост и компетентност;
  • Доверие и благодарност.