Фън Шуй проекти

Фън Шуй е един чудесен инструмент, който ни позволява да преоткрием нашето пространство и да го променим по начин, по който да се почуствамв по-добре както на ментално, така и на емоционално ниво. Ако усещате, че нещата не вървят добре, че срещате спънки при всяка стъпка(взаимоотношения, семейство, работа, пари, здраве и т.н.), ще открием проблемните места във вашето жилище, офис, кабинет и ще ви дадем насоки и предложения за подобряване на енергията в дома( офис, кабинет), което ще Ви помогне да се справите с личните си проблеми или работа. Направете пространството си съюзник за по-голямо и по-добро лично и икономическо развитие.
 
В какво се изразява:
  • Първо посещение и информация за клиента( цели и жизнена ситуация);
  • Проект по метода Па Куа за задействане на късмета на осемте стремежа;
  • Изчисляване на годишните и месечни звезди ( формулата на Летящата звезда);
  • Годишен хороскоп на жилището и влияние върху домакините;
  • Доклад и заключения.
 
Предимства:
  • Подобряване енергията на дома или работното място;
  • Привличане на по-дoбър късмет в различните сфери на живота;
  • Информация, която ще Ви е от полза за планиран бъдещ ремонт на жилището или офиса.
Цена:
  • 12,00лв./м2 
 
Срок на изпълнение:
15 работни дни от плащането на аванса.
 
Други условия:
 При първата среща клиентът трябва да донесе чертеж на жилището(офиса) с нанесени точни размери. Ако не разполага с такъв, може да ни наеме за тази услуга, като опция.
Едно проучване на Фън Шуй не е интериорен проект и не е свързан с декорацията! Предложенията, направени в доклада, ще се основават само до подобряване на енергииният поток, а не на естетическите критерии. Разбира се, по желание на клиента можем да предложим цялостен интериорен проект на базата на вече изготвеният доклад!
Някои от промените произлезли от Фън Шуй могат да имат ефект веднага, а други в по дългосрочен план. От друга страна в източната философия, човек се ражда с 3 вида късмет: „Късметът на Небето“, „Късметът на Земята“ и „Късметът на Човека“, от които Фън Шуй действа само на базата на вторият късмет. По този повод, също така и поради субективният компонент на тази философия, Ние не гарантираме  във всички случаи постигането на конкретни цели или специфични промени в живота, а подобряване на  енергииният поток, който може да допринесе за позитивна бъдеща промяна на личната ситуация на клиента.
Докладът ще бъде доставен на хартиен носител(1 копие) с обяснения за правилното разбиране и прилагане на Фън Шуй.
 
ПРИМЕР:


Нашата мисия

Нашата цел

Намерете ни в: